Kalendarium

Czwartek, 2018-05-24

Imieniny: Joanny, Zdenka

Statystyki

 • Odwiedziny: 330297
 • Do końca roku: 221 dni
 • Do wakacji: 29 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Regulamin konkursu literacko- recytatorskiego

Różan – moje miasto”

 

Gminna Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs literacko- recytatorski do którego udziału zaprasza wszystkie chętne  dzieci przedszkolne i ich rodziców!

 1. 1.      Cele konkursu :
 • inspirowanie rodziców i dzieci do aktywności twórczej
 • rozwijanie zainteresowań literackich i   zdolności recytatorskich;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego;
 • dostrzeganie piękna i oryginalności naszego miasta;
 • kształtowanie poczucia tożsamości ze swoim miastem , poznanie jego specyfiki i tradycji;
 • wzmacnianie więzi uczuciowej miedzy członkami rodziny;
 • przyjemne spędzenie czasu wolnego rodziców i dzieci.
 1. 2.      Warunki  uczestnictwa
 • konkurs adresowany  jest do  rodziców i  dzieci w wieku przedszkolnym
 • zadaniem uczestników konkursu jest wspólne  napisanie tekstu wiersza o naszym mieście, a następnie zaprezentowanie go przed komisją konkursowa przez dziecko;
 • wiersz powinien składać się min. z 8 wersów;
 • każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolna liczbę uczestników;
 • zgłoszenia  dziecka  oraz ułożony tekst wiersza dokonują  rodzice do nauczycielek poszczególnych grup,  do dnia 18 maja;
 • zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczną zgodą autorów na publikację wiersza;
 • rozstrzygnięcie konkursu – recytacja ułożonego wiersza przez dziecko  -  nastąpi 5 czerwca;
 • zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie z  wyrażeniem zgody rodziców przedszkolaków biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacja konkursu;
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany  terminu rozstrzygnięcia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych
 1. 3.      Kryteria oceny
 • zgodność z mottem przewodnim
 • twórczy charakter wiersza
 • poprawne i płynne deklamowanie
 • ogólny wyraz artystyczny
 1. 4.      Postanowienia ogólne
 • komisja konkursową powołuje organizator
 • wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody za udział w konkursie
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki, przedszkola oraz w lokalnej prasie.