Kalendarium

Środa, 2020-07-15

Imieniny: Henryka, Igi

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 484674
 • Do końca roku: 169 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Informacja  dotycząca wyprawki na rok szkolny 2020/2021r.

 

Adaptacja 2020/2021 - złote Rady dla Rodziców

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W RÓŻANIE 

 

 

Zasady organizacji opieki nad dziećmi  w przedszkolu w okresie pandemii

 

Oświadczenie

 

Algorytm postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy zakażenia COVID-19

 

Procedura postępowania podczas przyjmowania dziecka do przedszkola

 

Procedura postępowania podczas odbierania dziecka z przedszkola

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

         Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 4/2020r Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Różanie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Różanie w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 informujemy, że z uwagi na wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem oraz konieczność przystosowania i zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci, ich rodzin oraz pracowników przedszkole pozostanie zamknięte do dnia 24 maja 2020r.

Ostateczne decyzje w sprawie terminu uruchomienia przedszkola podejmowane będą w uzgodnieniu dyrektora z organem prowadzącym w oparciu o analizy przygotowania placówki, potrzeb rodziców oraz panujących warunków epidemiologicznych. O podejmowanych działaniach będą Państwo na bieżąco poinformowani. Z uwagi na wyjątkową sytuację proszę o zrozumienie.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor T. Mrozek

 

 Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Samorządowego w Różanie

 

 

                                                                                                                              

Szanowni Rodzice

 

W związku z rozporządzeniem  MEN  dotyczącego edukacji na odległość w okresie  od 25.03. - 24.05.2020r. zachęcamy  do wspólnej zabawy  i ćwiczeń  z dziećmi w domu.

 

Na stronie internetowej naszego przedszkola  w  zakładce  Nasze grupy zamieszczane będą  propozycje  zabaw, ćwiczeń wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego  opracowane przez nauczycielki poszczególnych  grup.

 

Rodzice dzieci objętych wsparciem psychologiczno- pedagogicznym otrzymają materiały w zakładce Pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 

Zapewniamy  możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielkami  drogą    e-mail (adresy e-mail znajdują się w zakładce  z  nazwami grup).

 

Zachęcamy nasze przedszkolaki do gromadzenia swoich wytworów prac. Chętnie je  zobaczymy, gdy znów spotkamy się w przedszkolu. 

 

 

         Kształcenie na odległość

  

 

Informacja dotycząca opłat

W związku z ogólnopolską sytuacją proszę rodziców o ograniczenie

osobistych kontaktów i wstrzymanie się od dokonywania wszelkich

płatności za przedszkole do odwołania. W przypadku

niejasności proszę o telefoniczny kontakt pod  numerem 29 7669526.

 

 

 

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.  W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej