Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 388659
  • Do końca roku: 346 dni
  • Do wakacji: 153 dni
Jesteś tutaj: Start / Rozkład dnia

Rozkład dnia

RAMOWY    ROZKŁAD    DNIA

630 - 800      

Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Kontakty indywidualne  z rodzicami.    Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.  Praca wspomagająca prowadzona przez nauczyciela.

 800- 850

Zabawy dowolne wg inwencji dzieci - kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do utrzymania ładu i porządku. Zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Ćwiczenia poranne.

 850 - 930

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczno - samoobsługowe. Śniadanie.

930 - 1000dz.młodsze

920 - 1020 dz. starsze                                    

Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego 

1000 - 1115 dz. młodsze                       

1020 - 1120 dz. starsze

Organizowanie pobytu dzieci na świeżym powietrzu - gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek i sprzętu ogrodowego. (W przypadku niesprzyjającej aury gry i zabawy dowolne w sali).

1120 - 1200    

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczno - samoobsługowe. Obiad. Mycie zębów

1200- 1230    

Relaks: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

1230- 1320      

Zabawy dowolne wg inwencji dzieci w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy i ćwiczenia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wspierające rozwój dziecka ( z całą grupą, indywidualnie w małych grupach). Zajęcia dodatkowe - grupy starsze.

1320 - 1400      

Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowo - higieniczne. Podwieczorek

1400 - 1630

Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Przygotowanie uroczystości. Obserwacje pedagogiczne. Czynności gospodarczo - porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.