Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 388655
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 153 dni

Terapia pedagogiczna

Nauczycielka prowadząca mgr Bożena Maruszewska .

Ukończyła Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.W pracy terapeutycznej z dziećmi 5 - 6 letnimi wykorzystywaną są aktywne metody pracy:

 • pedagogika zabawy
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • bajkoterapia
 • ARTterapia
 • relaksacja
 • metoda Paula Dennisona

Programem terapii objęte są dzieci wykazujące:

- zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych,

- zaburzenia manualno - graficzne,

- opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego (w tym procesu lateralizacji)

- zaburzenia procesów emocjonalno - motywacyjnych,


Gabinet terapii pedagogicznej wyposażony jest w innowacyjne pomoce dydaktyczne:

 • Program multimedialny do wczesnej terapii - Edusenssus wspomaganie rozwoju ( Z Tosią przez cztery pory roku - Wiosna, Lato, Jesień, Zima)
 • foliogramy "Raczki" do rozwijania grafomotoryki
 • komputer z drukarką, magnetofon
 • PUSS
 • ćw. grafomotoryczne H. Tymichowej
 • bajki terapeutyczne
 • układanki, nawlekanki, materiał plastyczny, zagadki muzyczne,
 • gry edukacyjne " Muzykozabawa" , " Zagadki smoka Obiboka"
 • kukiełki "Emocje"
 • materiał sensoryczny (puszki dźwiękowe, ziarenka, różnorodny materiał fakturowy).

DRODZY RODZICE!

Okres przedszkolny jest przygotowaniem dziecka do bardzo ważnego etapu jego życia, do zupełnie nowej roli - roli ucznia. W tym procesie ważną rolę spełniają rodzice, a wytrwała praca w przygotowaniu dziecka do nauki wymaga od Was osobistego zaangażowania.

 Bardzo ważnym zadaniem Rodziców jest wykształcenie u dziecka wiary w siebie, w swoje siły i możliwości, a nie wyręczanie go we wszystkich jego poczynaniach. Dziecku należy tłumaczyć, że tylko wytrwała praca przynosi efekty. Coś co na początku nie jest łatwe, po kilku nie udanych próbach przy wsparciu rodziców staje się możliwe do wykonania i nie sprawia już dziecku żadnych problemów. Należy pamiętać, by przy wspólnej pracy z dzieckiem stosować zasadę, która brzmi: zachęcać lecz nie zmuszać.

Ćwiczenia powinny być wykonywane w atmosferze wzajemnej akceptacji i zabawy. Wówczas dziecko przezwycięży lęk przed niepowodzeniem. Warto, abyście Państwo brali czynny udział w poczynaniach dziecka, staniecie się wówczas drodzy Rodzice nie tylko wydającymi polecenia obserwatorami, ale wspaniałymi pomocnikami, którzy razem z własnym dzieckiem też się uczą. Wspólna zabawa z mamą lub tatą, którzy dla dziecka są najważniejszymi osobami w jego życiu i rozwoju, gwarantuje doskonały kontakt emocjonalny. To również znakomita okazja do rozmowy, która wzbogaca język dziecka tak niezbędny w procesie komunikowania się z otoczeniem. Przystępując do pracy z dzieckiem w domu należy pamiętać, by zawsze je pochwalić za wysiłek i nagrodzić odpowiednim słowem, mówiąc: świetnie, dobrze, podoba mi się, to zachęca dziecko do dalszych ćwiczeń i zabaw.

Poniżej przedstawię kilka propozycji ćwiczeń które można wykorzystać do pracy z dzieckiem w domu. Proponuję wykonanie jednego, dwóch zadań dziennie, ale za to starannie i systematycznie.


Życzę dobrej zabawy Rodzicom i dzieciom.