Kalendarium

Czwartek, 2018-06-21

Imieniny: Alicji, Alojzego

Statystyki

  • Odwiedziny: 335121
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

  • W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
  • Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dzieci.
  • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie: indywidualnych i grupowych zajęć wspomagających i korygujących rozwój dzieci w różnych sferach prowadzonych przez nauczycieli przedszkola w oparciu o opracowane indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka oraz zajęć rozwijających uzdolnienia.
  • Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.
  • Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i porad specjalistów - logopedy, terapeuty podczas organizowanych spotkań oraz dyżurów  a także  z porad specjalistów w obwodowej PPP.
  • Nauczycielki nawiązują ścisłą współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla wychowanków.
  • W przedszkolu obowiązuje Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej zawierająca opis i zasady postępowania w celu prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola.